Obec Karlovice

Místní poplatkyDatum konání:
1.1.2019
Datum ukončení:
31.12.2019

Místní poplatky za komunální odpad (600,- Kč/poplatník) i za psa (100,- Kč/pes), vodné (16,50 Kč/m3) a stočné (24,75 Kč/m3) zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce. Úleva

u poplatku za likvidaci komunálního odpadu (200,- Kč) se také v roce 2019 týká pouze studentů ubytovaných na internátě, či kolejích nebo nájemních bytech, kde tak, jako v předchozích letech je třeba dodat potvrzení o ubytování, v případě nájemního bytu také potvrzení o studiu. Osvobozeni od poplatku jsou, kromě případů daných zákonem, pouze děti do 1 roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně nezdržují v obci Karlovice déle než 1 rok. Také poplatníci, kteří mají ve svém vlastnictví v obci mimo bytu či rodinného domu i rekreační objekt nebo vlastní objekty, které prokazatelně nelze užívat, jsou od poplatku za tyto objekty osvobozeni.

MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300 (splatnost k 30. 6. 2019), variabilní symbol: 1340 .... (doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě bytového domu ještě č. bytu, u chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70, 80, či 90)

MP pes: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 15. 2. 2019), variabilní symbol: 1341..... (doplní se číslo popisné, či evidenční, v případě bytového domu ještě č. bytu)

MP za lázeňský nebo rekreační pobyt: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku), variabilní symbol: 1342..... (doplní se číslo popisné, či evidenční)

MP z ubytovací kapacity: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku), variabilní symbol: 1345..... (doplní se číslo popisné, či evidenční)

MP za užívání veřejného prostranství: č. ú. 152669264/0300 (splatnost v den zahájení, při užívání po dobu 5 dnů nebo delší, nejpozději 5. den od zahájení), variabilní symbol: 1343

Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 1. 10. 2019), variabilní symbol: číslo faktury anebo číslo nájemní smlouvy.  

Vodné: č. ú. 155313802/ 0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2019). Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aqua stopu, nehradí se v pokladně OÚ Karlovice, ale prostřednictvím pošty, či převodem z účtu na účet.

Stočné: č. ú. 152669360/ 0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2019), variabilní symbol: číslo faktury.

Konstantní symbol u všech plateb je: 308.

 

Veškeré další informace týkající se poplatků zjistíte na webových stránkách obce: www.karlovice.eu v příslušných Obecně závazných vyhláškách.


27. 1. Ingrid

Zítra: Otýlie

Aktuality

Karlovický zpravodaj

Karlovický zpravodaj

Facebook.png

FACEBOOK

Pozvánka do obecní knihovny

Knihovnu najdete v budově Obecního domu Slezan (Karlovice č. p. 183).
Výpůjční doba:
pondělí: 13:00 - 16:00 hod
čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod
E-mail: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027
Jste srdečně zváni k návštěvě knihovny.
Kateřina Locku

Zde naleznete Územní plán obce Karlovice

https://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

Informační portál

dl-5308678324960044015.jpg

Povodňový plán

http://www.edpp.cz/dpp/karlovice/

Topení

www.lokalni-topeniste.cz
www.lokalni-topeniste.cz

Návštěvnost stránek

378305