Obec Karlovice

Úhrady místních a dalších poplatkůDatum konání:
1.1.2014

MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300 (splatnost k 30. 6. 2014)
variabilní symbol: 1340…..(doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě bytového domu ještě číslo bytu, u chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70, 80 či 90)
MP pes: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 15. 2. 2014)
variabilní symbol: 1341..... (doplní se číslo popisné či evidenční, v případě bytového domu ještě číslo bytu)
MP za lázeňský nebo rekreační pobyt: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku)
variabilní symbol: 1342..... (doplní se číslo popisné či evidenční)
MP z ubytovací kapacity: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku)
variabilní symbol: 1345..... (doplní se číslo popisné, či evidenční)
MP za užívání veřejného prostranství: č. ú. 152669264/0300 (splatnost v den zahájení, při užívání po dobu 5 dnů nebo delší, nejpozději 5. den od zahájení) variabilní symbol: 1343
Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 1. 10. 2014)
variabilní symbol: 1019.... (doplní se číslo popisné či evid., příp. parcelní číslo)
Vodné: č. ú. 155313802/ 0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2014)
Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aquastopu, nehradí se v pokladně OÚ Karlovice, ale prostřednictvím pošty či převodem z účtu na účet.
Stočné: č. ú. 152669360/ 0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2014)
variabilní symbol: 2321..... (doplní se číslo popisné či evidenční, v případě bytového domu ještě číslo bytu)
(konstantní symbol u všech plateb je: 0308)
Veškeré další informace týkající se poplatků zjistíte na webových stránkách obce www.karlovice.eu v příslušných Obecně závazných vyhláškách.


19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Aktuality

Karlovický zpravodaj

Karlovický zpravodaj

Facebook.png

FACEBOOK

Pozvánka do obecní knihovny

Knihovnu najdete v budově Obecního domu Slezan (Karlovice č. p. 183).
Výpůjční doba:
pondělí: 13:00 - 16:00 hod
čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod
E-mail: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027
Jste srdečně zváni k návštěvě knihovny.
Kateřina Locku

Zde naleznete Územní plán obce Karlovice

https://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

Informační portál

dl-5308678324960044015.jpg

Povodňový plán

http://www.edpp.cz/dpp/karlovice/

Topení

www.lokalni-topeniste.cz
www.lokalni-topeniste.cz

Návštěvnost stránek

377626