Obec Karlovice

Chodníky v obci a revitalizace centra

Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo na svém zasedání v dubnu 2016 plán investičních akcí na období 2016-2018, který zahrnuje zejména rekonstrukci chodníků a revitalizace centra obce. Během 3 let budou rekonstruovány chodníky od Obušku po obchod Hruška. Tato rekonstrukce zahrnuje i revitalizaci centra obce a zastávky naproti Slezanu. V plánu je také rekonstrukce některých místních komunikací.

Zároveň byla podána žádost o dotaci na zvýšení bezpečnosti chodníků v obci Karlovice. Pokud uspějeme a dotaci získáme, budeme moci rekonstruovat chodníky až po prodejnu Rofe, včetně rekonstrukce autobusových zastávek a parkování u Mateřské školy.

Obec získala v roce 2017 dotaci na Komplexní podporu bezpečnosti dopravy podél silnice II/451 v obci Karlovice z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o 18. výzvu - PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY, specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000893. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců, žáků školy a handicapovaných osob. Současně je také cílem zajištění bezbariérového průchodu a přístupu pro osoby se zdravotním postižením.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka

Aktuality

Karlovický zpravodaj

Karlovický zpravodaj

Facebook.png

FACEBOOK

Pozvánka do obecní knihovny

Knihovnu najdete v budově Obecního domu Slezan (Karlovice č. p. 183).
Výpůjční doba:
pondělí: 13:00 - 16:00 hod
čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod
E-mail: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027
Jste srdečně zváni k návštěvě knihovny.
Kateřina Locku

Zde naleznete Územní plán obce Karlovice

https://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

Informační portál

dl-5308678324960044015.jpg

Povodňový plán

http://www.edpp.cz/dpp/karlovice/

Topení

www.lokalni-topeniste.cz
www.lokalni-topeniste.cz

Návštěvnost stránek

374142