Obec Karlovice

MA21

Schválením na zastupitelstvu byl zakončen projekt Společně plánovat a rozvíjet Karlovice II, ve kterém jsme pořádali různá setkání a akce pro veřejnost a plnili kritéria Kategorie C Místní agendy 21.

Zastupitelstvo obce Karlovice již dříve schválilo na svém zasedání Deklaraci Projekt Karlovice – Zdravá obec. Obec se tak zavázala k uplatňování principů MA21 a plnění kritérií MA21. Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo na svém zasedání vznik Komise pro MA21, který je složen ze zástupce obce, zástupce ZŠ a MŠ Karlovice, zástupce NNO, zástupce podnikatelů. Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo na svém zasedání finanční podporu aktivit MA21. Konkrétní podpořené aktivity uvádíme

Byl vypracován strategický plán rozvoje obce na roky 2014-2020, který obsahuje v návrhové části aktivity související s uplatňováním principů MA21.

Strategický plán obce Karlovice.doc

Deklarace MA21.doc

Akční plán 2017.docx

Akční plán zlepšování MA21.pdf

Hodnotící zpráva MA21.pdf

 

Aktivity realizované v roce 2013

Společenské a kulturní centrum Slezan

-          beseda s občany k náplni centra  – koncepce a náplň centra, byla představena v rámci Dne obce

-          společné akce na vyklizení objektu – byla uspořádána 18.5. ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Karlovice, byly provedeny některé zbývající bourací práce, odvezena suť

Zlepšení vzhledu obce

-          workshop studentů architektury – ve spolupráci s Fakultou architektury VUT Brno proběhl 4-denní workshop k úpravám veřejných prostranství v Karlovicích spojený se zpracováním návrhů studentů formou výstavy a studentských prací, které byly oponovány a představeny veřejnosti

-          prezentace projektů a výstava v Karlovicích za účasti veřejnosti – proběhlo představení studentských prací veřejnosti formou výstavy na obecním úřadě

Den Země

-          informační kampaň – článek ke Dni Země byl uveřejněn ve zpravodaji, byl spojený s řešením problematiky třídění odpadu v obci

-          společný úklid obce a sázení stromů – byly vysazeny stromy u školy a skateparku

Festival a soutěž v kosení kosou Karlovická kosa

-          soutěž v kosení kosou na Dni obce – v rámci oživování tradic a tradičních činností byla uspořádána soutěž v kosení kosou u příležitosti Dne obce, jedná se rovněž o připomenutí tradice výroby kos a srpů v Muzeu Kosárna

-          festival lidové hudby Karlovická kosa – po soutěži v kosení kosou proběhl festival lidové hudby Karlovická kosa za účasti kapel tradiční lidové hudby – cimbálové muziky, dechové hudby či jiných forem české, moravské či slezské tradice

-          při pořádání festivalu a soutěže nám pomohly ZŠ a MŠ Karlovice, TJ Sokol, MC Kominíček, Sdružení dobrovolných hasičů Karlovice, Air Force Karlovice, Komunitní škola Karlovice, Myslivecké sdružení Karlovice, Actaea a další dobrovolníci

Den stromů

-          výsadba stromů v Karlovicích – proběhlo sázení ovocných stromů a keřů s dětmi z mateřské školy Karlovice

 

Celý rok jsme spolupracovali s dalšími partnery na uskutečňování různých aktivit a akcí pro veřejnost – zejména se ZŠ a MŠ Karlovice a místními spolky a sdruženími.

Všem, kteří se zapojili, touto cestou velmi děkujeme a doufáme, že nám pomohou také v příštím roce. V roce 2014 chceme pokračovat v nastaveném trendu spolupráce s partnery a oslovování veřejnosti.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka

Aktuality

Karlovický zpravodaj

Karlovický zpravodaj

Facebook.png

FACEBOOK

Pozvánka do obecní knihovny

Knihovnu najdete v budově Obecního domu Slezan (Karlovice č. p. 183).
Výpůjční doba:
pondělí: 13:00 - 16:00 hod
čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod
E-mail: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027
Jste srdečně zváni k návštěvě knihovny.
Kateřina Locku

Zde naleznete Územní plán obce Karlovice

https://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

Informační portál

dl-5308678324960044015.jpg

Povodňový plán

http://www.edpp.cz/dpp/karlovice/

Topení

www.lokalni-topeniste.cz
www.lokalni-topeniste.cz

Návštěvnost stránek

374143