Obec Karlovice

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Evidence právních předpisů

Evidence PP Karlovice 2018

Evidence právních předpisů obce Karlovice rok 2018 a následující

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o nakládání s komunálním odpadem, s odpadem stavebním a demoličním


6.1.2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o usměrnění pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

               8.4.2004

Obecně závazná vyhláška č. 1 2008.pdf

 13.10.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2 2010.doc 

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 3 2010.doc 

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4 2010.doc

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 5 2010.doc 

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 6 2010.doc 

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1_2016 o nočním klidu.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1_2018.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice

Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 2/2019,o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 4/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 5/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Řád veřejného pohřebiště obce Karlovice

 

Obecně závazné vyhlášky od roku 2011 viz úřední deska

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Oznámení

 

 

 

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka

Aktuality

Karlovický zpravodaj

Karlovický zpravodaj

Facebook.png

FACEBOOK

Pozvánka do obecní knihovny

Knihovnu najdete v budově Obecního domu Slezan (Karlovice č. p. 183).
Výpůjční doba:
pondělí: 13:00 - 16:00 hod
čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod
E-mail: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027
Jste srdečně zváni k návštěvě knihovny.
Kateřina Locku

Zde naleznete Územní plán obce Karlovice

https://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

Informační portál

dl-5308678324960044015.jpg

Povodňový plán

http://www.edpp.cz/dpp/karlovice/

Topení

www.lokalni-topeniste.cz
www.lokalni-topeniste.cz

Návštěvnost stránek

374194