Obec Karlovice

Náměstíčko pod Masarykovou stezkou

Jedním z cílů plánu obnovy obce Karlovice je obnova a zkrášlení veřejných prostranství v obci. Před několika lety byl tento cíl nazván jako obnova náměstíček. Jedná se zejména o dvě prostranství.

Jedno z nich je prostranství u Pensionu Iris – Náměstíčko pod Masarykovou stezkou. Jeho rekonstrukce začala rekonstrukcí silnice 451/II, která vede přes obec. Navázali jsme na ni přípravou plochy pro chodník u Irisu. Práce na chodníku, autobusové zastávce a výsadbách byly dokončeny na konci října. Zbývá ještě osadit orientační mapu s textem.

Naproti Irisu vznikl parčík s posezením a interaktivními prvky – dřevěným sochařským dílem pro děti i pro dospělé. V parčíku byla naplánována výsadba několika stromů a keřů, vysázeny zde byly i růžové záhony. Výsadba stromů byla provedena na začátku října 2014 za účasti místních občanů.

Projekt Náměstíčko pod Masarykovou stezkou realizovala obec Karlovice za podpory Programu rozvoje venkova. Projekt je spolufinancován z EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Dotace byla získána prostřednictvím MAS Hrubý Jeseník: MAS Hrubý Jeseník pomáhá k rozvoji Jeseníků – Vesničkami pod horami k domácímu štěstí. Kontakt na MAS HJ: www.mashj.cz

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Aktuality

Karlovický zpravodaj

Karlovický zpravodaj

Facebook.png

FACEBOOK

Pozvánka do obecní knihovny

Knihovnu najdete v budově Obecního domu Slezan (Karlovice č. p. 183).
Výpůjční doba:
pondělí: 13:00 - 16:00 hod
čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod
E-mail: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027
Jste srdečně zváni k návštěvě knihovny.
Kateřina Locku

Zde naleznete Územní plán obce Karlovice

https://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

Informační portál

dl-5308678324960044015.jpg

Povodňový plán

http://www.edpp.cz/dpp/karlovice/

Topení

www.lokalni-topeniste.cz
www.lokalni-topeniste.cz

Návštěvnost stránek

378077