Obec Karlovice

Aktuality


Pytlový sběr plastu - Zveřejnění odměn

Datum konání: 12. 10. 2016 - 31. 12. 2016

Zveřejnění odměn za tříděný plast 3Q2016.pdf


Publikováno 12. 10. 2016 14:51

Tancování na Slezanu

Datum konání: 12. 10. 2016

Od středy 12. 10. 2016 18:00 hodin do 20:00 hodin bude v sále kulturního domu Slezan probíhat tancování pod vedením pana Vladislava Janka, který tančil závodně na přelomu 60.- 70. let a má třídu C ve standartu. Vstup je zdarma, účelem nejsou taneční, ale tancování. Každý z tanečníků by měl umět základní kroky a rozhodně musí umět slyšet hudbu a při skladbě poznat, o jaký rytmus se jedná a co se na to tančí. Tančení bude trvat asi 2 hodiny, s přestávkou na občerstvení, nealkoholické pití si každý sám přinese.

Srdečně všechny zveme. V případě zájmu se bude tancování opakovat každou středu ve stejný čas.


Publikováno 10. 10. 2016 17:03

Tancování na Slezanu

Datum konání: 5. 10. 2016

Od středy 5. 10. 2016 18:00 hodin do 20:00 hodin bude v sále kulturního domu Slezan probíhat tancování pod vedením pana Vladislava Janka, který tančil závodně na přelomu 60.- 70. let a má třídu C ve standartu. Vstup je zdarma, účelem nejsou taneční, ale tancování. Každý z tanečníků by měl umět základní kroky a rozhodně musí umět slyšet hudbu a při skladbě poznat, o jaký rytmus se jedná a co se na to tančí. Tančení bude trvat asi 2 hodiny, s přestávkou na občerstvení, nealkoholické pití si každý sám přinese.

Srdečně všechny zveme. V případě zájmu se bude tancování opakovat každou středu ve stejný čas.


Publikováno 4. 10. 2016 8:57

Technická kontrola kotlů

Datum konání: 21. 9. 2016 - 31. 12. 2016

Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál informuje všechny provozovatele kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, že jsou povinni nejpozději do 31. 12. 2016 provést kontrolu technického stavu a provozu kotle. 

Povinnost se vztahuje i na kotle s automatickým přikládáním nebo lokální topidla s výměníkem za podmínek uvedených v předchozí větě. 

Povinnost se vztahuje, jak na kotle umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak v nemovitostech určených k podnikání.

Kontrola se provádí prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tímto dokladem by se měla odborně způsobilá osoba prokazovat. 

Kontrola se bude následně provádět jednou za dva kalendářní roky. 

Doklad o provedení kontroly kotle se bude předkládat jen na vyžádání příslušného orgánu ochrany ovzduší. 

Pokud ho provozovatel kotle nepředloží, může mu hrozit pokuta do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, anebo až do výše 50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo osobu právnickou.

Průběžně doplňovaný seznam odborně proškolených osob je možno najít na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.   Proces proškolování probíhá pod dohledem Hospodářské komory ČR.

V případě kotlů, jejichž výrobce zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu kotle (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce kotle).

Zpracovala:

Ing. Hana Kutáčková


Publikováno 21. 9. 2016 16:44

Zájezd pro seniory

Datum konání: 7. 9. 2016

lzWb.png

 


Publikováno 19. 8. 2016 13:23

Změna otevírací doby v knihovně

Datum konání: 5. 9. 2016

Od 5. září 2016 bude změněna otevírací doba v knihovně a to v pondělí a čtvrtek od 15:00 hodin do 19:00 hodin odpoledne.


Publikováno 5. 9. 2016 8:53

Pošta - zavřena

Datum konání: 24. 8. 2016

Karlovice 24. 8. 2016.pdf


Publikováno 4. 8. 2016 12:34

Pokládání asfaltu na komunikaci v Zadní Vsi

Datum konání: 23. 8. 2016

QT7Q.png

 


Publikováno 19. 8. 2016 13:26

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Datum konání: 23. 8. 2016

oznámení.doc

orientační mapka.pdf


Publikováno 15. 8. 2016 14:43

Rušení nočního klidu

Datum konání: 17. 8. 2016 - 31. 8. 2016

Z pověření paní starostky bych vás ráda informovala o změně v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Dle jehož ustanovení (ve znění účinném od 1. října 2016) je rušení nočního klidu přestupkem, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci. Obec je však schopna za určitých podmínek regulovat dobu nočního klidu, a to formou obecně závazné vyhlášky. Obec může stanovit výjimečné případy, kdy bude doba nočního klidu vymezena na dobu kratší nebo žádnou, a to buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, která je pro osoby v obci předvídatelná.

Proto vás žádáme o sdělení vámi plánovaných akcí, které zaneseme do vyhlášky, a to nejpozději do 31. srpna 2016.

Děkujeme za spolupráci.


Publikováno 17. 8. 2016 10:32


11. 8. Zuzana

Zítra: Klára

Karlovický zpravodaj

Karlovický zpravodaj

Facebook.png

FACEBOOK

Pozvánka do obecní knihovny

Knihovnu najdete v budově Obecního domu Slezan (Karlovice č. p. 183).
Výpůjční doba:
pondělí: 13:00 - 16:00 hod
čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod
E-mail: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027
Jste srdečně zváni k návštěvě knihovny.
Kateřina Locku

Zde naleznete Územní plán obce Karlovice

https://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

Informační portál

dl-5308678324960044015.jpg

Povodňový plán

http://www.edpp.cz/dpp/karlovice/

Topení

www.lokalni-topeniste.cz
www.lokalni-topeniste.cz

Návštěvnost stránek

364117