Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Evidence právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV obce Karlovice 3/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o systému stanovení shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice 18.12.2021
OZV obce Karlovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 06.03.2021
OZV obce Karlovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o nakládání s komunálním odpadem, s odpadem stavebním a demoličním 06.01.2002
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o usměrnění pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 08.04.2004
Obecně závazná vyhláška č. 1 2008.pdf 13.10.2008
Obecně závazná vyhláška č. 2 2010.doc 01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3 2010.doc 01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4 2010.doc 01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 5 2010.doc 01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 6 2010.doc 01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1_2016 o nočním klidu.pdf  
Obecně závazná vyhláška č. 1_2018.pdf  
Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice  
Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 2/2019,o místním poplatku ze psů  
Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu  
Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 4/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 5/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Řád veřejného pohřebiště obce Karlovice  

Obecně závazné vyhlášky od roku 2011

viz úřední deska

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Oznámení