Projekty

V minulém období byla věnována pozornost zejména snížení energetické náročnosti budov v obci. V období 2016-2018 se bude pozornost upírat zejména k rekonstrukci chodníků a místních komunikací.

Zastupitelstvo na svém zasedání v dubnu 2016 schválilo rámcový investiční plán na toto období.

Plán je zaměřený na rekonstrukci a doplnění chybějících chodníků a opravu místních komunikací. Vychází z připravených cen projektů na rekonstrukci, obnovu a vybudování nových chodníků a z plánu obnovy místních komunikací v obci.

Předpokladem je maximální využití dotací a nezařazených prostředků obecního rozpočtu jednotlivých let 2016-2018.

Práce by se měly rozběhnout už v letošním roce po výběru dodavatele.

Seznam projektů