Prostranství naproti obchodu Hruška

K prostranství naproti obchodu Hruška proběhla anketa a je zpracováván projekt, který jsteměli možnost shlédnout a komentovat u vchodu do areálu na Dni obce Karlovice. Zájemci si mohou navrhované řešení prohlédnout na obecním úřadě a na webových stránkách www.karlovice.eu. V letošním roce předpokládáme vybudování plochy pro skatepark a provedení sadových úprav.