Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice

Platné od: 3 září, 2019
Platné do: 19 září, 2019

Přílohy: