Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Platné od: 17 prosince, 2019
Platné do: 1 ledna, 2020

Přílohy: