Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Odry

Platné od: 5 ledna, 2015
Platné do: 5 února, 2015

Přílohy: