Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/451 a místní komunikaci na poz. p. č. 1951 a 1956 v k. ú. Karlovice ve Slezsku

Platné od: 8 srpna, 2016
Platné do: 21 srpna, 2016

Přílohy: