Veřejná vyhláška _ Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy)

Platné od: 1 července, 2015
Platné do: 1 srpna, 2015

Přílohy: