Veřejná vyhláška _ Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/452, III/4521, II/451, II/445, II/453, III/45812 a účelových komunikacích v rámci stavby „Opatření na Horní Opavě,04.02 nádrž jelení, stavba č. 5751“ včetně „Situ

Platné od: 27 března, 2018
Platné do: 28 dubna, 2018

Přílohy: