Informace o uzavření pošty

Pošta Partner Karlovice bude dočasně uzavřena dne 15. 6. 2023.   Poštovní služby budou zajištěny poštou: Bruntál 1, M. Tyrše 1499/4, 792 01  Bruntál Hodiny pro veřejnost Pondělí 8:00 – 18:00 Úterý 8:00 – 18:00 Středa 8:00 – 18:00 Čtvrtek 8:00 – 18:00 Pátek 8:00 – 18:00 Sobota 8:00 – 12:00 Neděle zavřeno […]

Číst dále

Jarní úklid – Oznámení o termínu svozu objemného odpadu

Kontejnery pro uložení a svoz objemného odpadu budou přistaveny v sobotu 27. 5. 2023 od 08:00 hodin do 12:00 hodin na parkovišti vedle Hasičské zbrojnice a v prostoru před „kravínem“ v Zadní Vsi.

Do kontejnerů je možné odkládat pouze objemný odpad (tj. odpad, který pro hmotnost nebo rozměrnost nelze uložit do popelnice nebo domovního kontejneru např. vyřazený nábytek, poškozené a vyřazené spotřební zboží – lyže, jízdní kola, umyvadla, toalety, koberce, linolea, kočárky).

Do objemného odpadu nepatří: směsný komunální odpad, elektrozařízení, pneumatiky, kompostovatelný odpad, využitelné složky odpadů určené k separaci, zemina a stavební odpady. Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky v rámci jarního svozu svážet budeme.

 

Upozorňujeme, že objemný odpad může do velkoobjemového kontejneru uložit pouze fyzická osoba.

Na ukládání odpadu budou dohlížet zaměstnanci obce a svozové společnosti.

 

Vyhlášeno rozhlasem:

25. 5. v 16:00 hod., 26. 5. v 11:00 a 17:00 hod.

Drůbežárna Slatina u Bílovce

Drůbežárna Slatina u Bílovce bude v sobotu 20. 5. 2023 od 9:40 do 9:55 hod. u hasičské zbrojnice prodávat nosné kuřice v různých barvách, dále káčata, housata , husokáčata, krůťata a brojlerova kuřata. Doporučujeme drůbež objednat na tel.: 777073312.

Jak stavět ve venkovské krajině v podhůří Jeseníků, jak stavět v Karlovicích?

Jak stavět ve venkovské krajině v podhůří Jeseníků, jak stavět v Karlovicích? Území na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku bylo po mnoho staletí osídleno převážně německy mluvícím obyvatelstvem, které vtisklo ráz zdejší krajině a lidové architektuře. Ta byla zároveň ovlivňována architekturou slezskou, moravskou i českou. Zdejší přírodní podmínky, drsné klima, způsob obživy […]

Číst dále

Jak dál s komunálními odpady v Karlovicích?

Jak dál s komunálními odpady v Karlovicích? Ekonomika nakládání s odpady je jednou z významných položek v rozpočtu obce. V roce 2023 budou očekávané výdaje za odpady 1.95 mil Kč, tj cca 7 % celkového rozpočtu. Příjmy z poplatků a odměn za třídění odpadů jsou plánovány ve výši 970 tis. Kč, měly by tak pokrýt asi polovinu nákladů. Tu […]

Číst dále

Informace k řádné a náhradní autobusové dopravě v souvislosti s rekonstrukcí přejezdu v Karlovicích

Informace k řádné a náhradní autobusové dopravě v souvislosti s rekonstrukcí přejezdu v Karlovicích V současné době od 14. 4. 2023 do 15. 5. 2023 (do 20.00 hod.) probíhá na železniční trati v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem nepřetržitá výluka drážní dopravy. V termínu od 2. 5. 2023 do 15. 5. 2023 proběhne i rekonstrukce železničního přejezdu v Karlovicích. S ní je spojena i úplná […]

Číst dále