Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva

  • Karel Batík
  • Mgr. Emílie Czaschová
  • Ing. Leoš Gregovský
  • Jana Helekalová
  • Ing. Jiří Matuš
  • JUDr. Milan Navrátil
  • Naděžda Paňáková
  • Štefan Piják
  • Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

 

HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ PRO ROK 2021

porada členů zastupitelstva 9. února úterý 17:00 hod.
ZO-I/2021 18. února čtvrtek 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 6. dubna úterý 17:00 hod.
ZO-II/2021 15. dubna čtvrtek 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 15. června úterý 17:00 hod.
ZO-III/2021 24. června čtvrtek 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 7. září úterý 17:00 hod.
ZO-IV/2021 16. září čtvrtek 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 23. listopadu úterý 17:00 hod.
ZO-V/2021 2. prosince čtvrtek 17:00 hod.