Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva

Mgr. Emílie Czaschová

czaschova@karlovice.eu

Ing. Leoš Gregovský

gregovsky@karlovice.eu

Jana Helekalová

starostka@karlovice.eu

Mgr. Martin Kočí, Ph.D.

mistostarosta@karlovice.eu

Lubomír Kováčik kovacik@karlovice.eu
Vladimíra Kujová

kujova@karlovice.eu

Ing. Jiří Matuš

matus@karlovice.eu

Naděžda Paňáková

panakova@karlovice.eu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

vitaskova@karlovice.eu

 

HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ PRO ROK 2022

porada členů zastupitelstva 7. února 2022 pondělí 17:00 hod.
ZO-I/2022 16. února 2022 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 4. dubna 2022 pondělí 17:00 hod.
ZO-II/2022 13. dubna 2022 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 13. června 2022 pondělí 17:00 hod.
ZO-III/2022 22. června 2022 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 12. září 2022 pondělí 17:00 hod.
ZO-IV/2022 21. září 2022 středa 17:00 hod.