Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva

Mgr. Emílie Czaschová

czaschova@karlovice.eu

Ing. Leoš Gregovský

gregovsky@karlovice.eu

Jana Helekalová

starostka@karlovice.eu

Mgr. Martin Kočí, Ph.D.

mistostarosta@karlovice.eu

Lubomír Kováčik kovacik@karlovice.eu
Vladimíra Kujová

kujova@karlovice.eu

Ing. Jiří Matuš

matus@karlovice.eu

Naděžda Paňáková

panakova@karlovice.eu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

vitaskova@karlovice.eu

 

HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ PRO ROK 2024

porada členů zastupitelstva 21. února 2024 středa 17:00 hod.
ZO-I/2024 6. března 2024 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 22. května 2024 středa 17:00 hod.
ZO-II/2024 5. června 2024 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 28. srpna 2024 středa 17:00 hod.
ZO-III/2024 11. září 2024 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 27. listopadu 2024 středa 17:00 hod.
ZO-IV/2024 11. prosince 2024 středa 17:00 hod.

 

Jednací řád Zastupitelstva obce Karlovice

Jednací řád ZO Karlovice