Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva

  • Karel Batík
  • Mgr. Emílie Czaschová
  • Ing. Leoš Gregovský
  • Jana Helekalová
  • Ing. Jiří Matuš
  • JUDr. Milan Navrátil
  • Naděžda Paňáková
  • Štefan Piják
  • Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková