Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva

  • Karel Batík
  • Mgr. Emílie Czaschová
  • Ing. Leoš Gregovský
  • Jana Helekalová
  • Ing. Jiří Matuš
  • JUDr. Milan Navrátil
  • Naděžda Paňáková
  • Štefan Piják
  • Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

 

HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ PRO ROK 2022

porada členů zastupitelstva 7. února 2022 pondělí 17:00 hod.
ZO-I/2022 16. února 2022 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 4. dubna 2022 pondělí 17:00 hod.
ZO-II/2022 13. dubna 2022 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 13. června 2022 pondělí 17:00 hod.
ZO-III/2022 22. června 2022 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 12. září 2022 pondělí 17:00 hod.
ZO-IV/2022 21. září 2022 středa 17:00 hod.