Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva

Mgr. Emílie Czaschová

czaschova@karlovice.eu

Ing. Leoš Gregovský

gregovsky@karlovice.eu

Jana Helekalová

starostka@karlovice.eu

Mgr. Martin Kočí, Ph.D.

mistostarosta@karlovice.eu

Lubomír Kováčik kovacik@karlovice.eu
Vladimíra Kujová

kujova@karlovice.eu

Ing. Jiří Matuš

matus@karlovice.eu

Naděžda Paňáková

panakova@karlovice.eu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

vitaskova@karlovice.eu

 

HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ PRO ROK 2023

porada členů zastupitelstva 22. února 2023 středa 17:00 hod.
ZO-I/2023 8. března 2023 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 24. května 2023 středa 17:00 hod.
ZO-II/2023 7. června 2023 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 23. srpna 2023 středa 17:00 hod.
ZO-III/2023 6. září 2023 středa 17:00 hod.
porada členů zastupitelstva 22. listopadu 2023 středa 17:00 hod.
ZO-IV/2023 6. prosince 2023 středa 17:00 hod.

 

Jednací řád Zastupitelstva obce Karlovice

Jednací řád ZO Karlovice