Projekty

 

 

Protipovodňová opatření obce Karlovice

 

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v modernizaci a částečném doplnění lokálního varovného systému s následnou revizí povodňového plánu.

Cílem tohoto projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Díky realizaci navrhovaných protipovodňových opatření a revizi povodňového plánu došlo ke zvýšení informovanosti obyvatel a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik.

Informace o nových prvcích byly zaneseny do systému POVIS.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

_______________________________________________________________

Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Karlovice

Cílem projektu je zvýšení přeshraničního cestovního ruchu a návštěvnosti regionu prostřednictvím zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody u řeky Opavy v Karlovicích, čímž dojde k podpoře místních podnikatelů. Poznávání přírodního bohatství bude umožněno pomocí interaktivních prvků a materiálů v češtině a polštině. Cílem je rozvoj vzájemných vztahů, odstraňování jazykové bariéry díky setkávání, společným akcím a propagaci. Projekt je jedním ze 3 projektů záměru NS Cesta kolem vody.

Projekty byly podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků ve Vrbně pod Pradědem, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002951

Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradědem, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002950

Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Karlovice, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002949


Projekt Cesta kolem vody

Zrealizovalo Město Vrbno pod Pradědem a Obec Karlovice s polskými partnery Gmina Głuchołazy a Gmina Głogówek v roce 2021-2022. Naučnou stezku a průvodce připravil spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, z.s.

Editace a texty: Mgr. Kateřina Kočí

Podklady k textům: Mgr. Josef Kašák Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Mgr. Matěj Matela – Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o., Mgr. Martin Kočí, Ph.D., Mgr. Eva Kyšová

Překlad do polštiny: Krystyna Foltová

Technická spolupráce: Monika Návojová, Kateřina Locku

Obrázky živočichů: Julie Good a Kateřina Kočí, ml., žákyně ZUŠ Vrbno pod Pradědem.

Makety živočichů na stezce zhotovili žáci ZUŠ Vrbno pod Pradědem pod vedením paní učitelky Jany Házové. Ilustrace ke stromům bezplatně poskytly Vojenské lesy a statky ČR.

Kovové reliéfy živočichů vyrobil Lesní svět (Awocado s.r.o.), vor a dřevěné prvky na stezce Marli Vrbno pod Pradědem. Bludiště, chodník bosých nohou a úpravy na stezce realizovala firma Zemní práce Klíč, veverčí dráhu (nízké lanové překážky) Projekt Outdoor s.r.o., mravenčí venkovní posilovnu Colmex s.r.o., úpravy v Areálu u řeky Opavy v Karlovicích Miroslav Holíček, webové stránky firma as4u.cz s.r.o.

Design: MgA. Iveta Albrechtová Dučáková