Ceníky

 

SLEZAN PRONÁJEM

Ceník – Slezan

 

POSILOVNA

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ

30 Kč/ osoba/ den

 

PERMANENTKY

NA VSTUPY ČASOVÁ
5 VSTUPŮ 140 Kč 1 MĚSÍC 300 Kč
10 VSTUPŮ 260 Kč 3 MĚSÍCE 800 Kč
25 VSTUPŮ 600 Kč 6 MĚSÍCŮ 1500 Kč
12 MĚSÍCŮ 2500 Kč

 

Permanentka na vstupy je přenosná a nabitá na určitý počet vstupů. Má časově omezenou platnost na 4 nebo 8 měsíců ode dne zakoupení. Všechny vstupy předplacené permanentkou je nutné vyčerpat v době platnosti permanentky. Po vyčerpání zakoupených vstupů je permanentka neplatná. Nevyčerpané vstupy nelze z žádného důvodu vrátit.

 

Permanentka časová je nepřenosná a má časově omezenou platnost s neomezeným počtem vstupů. Platnost se počítá ode dne jejího zakoupení. V případě skončení platnosti permanentky, na kterou se váže i zapůjčení klíče od posilovny, je třeba zakoupit permanentku novou nebo vrátit klíč, pokud se tak nestane, bude cvičícímu účtována i doba, kdy vlastnil klíč, ale novou permanentku nezakoupil.

 

PARTY VYBAVENÍ

Cena půjčovného je jednotná 350 Kč pro všechny možnosti výpůjčky.

Zapůjčit si můžete stan a pivní sety nebo jen některou z variant.

Záloha je 1000 Kč a bude navrácena v den vrácení vybavení, pokud budevráceno v nepoškozeném stavu jako při výpůjčce.

Záloha i půjčovné se platí pouze v hotovosti v kanceláři u p.Vlaszaté, kde bude sepsána smlouva o výpůjčce a následně vybavení zapůjčeno.

 

KNIHOVNA

  1. Registrační poplatky
DOSPĚLÍ 80 Kč
STUDENTI, DŮCHODCI 60 Kč
DĚTI DO 15 LET 40 Kč
DRŽITELÉ ZTP 20 Kč

 

  1. Poplatky za nedodržení výpůjční doby

Poplatek za překročení výpůjční doby je účtován bez zasílání upomínky  –  5

 

Upomínka
14 dnů po uplynutí řádné výpůjční doby Dle aktuálního ceníku České pošty
21 dnů po uplynutí řádné výpůjční doby
 
Předžalobní výzva
30 dnů po uplynutí řádné výpůjční doby Dle aktuálního ceníku České pošty

 

  1. Náhrady za ztráty a poškození knihovního fondu(čl. 23 Knihovního řádu)
  • O způsobu náhrady rozhoduje zřizovatel knihovny a knihovna.
  • Poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody 100

 

  1. Ostatní poplatky

         Kopírování                                                                        Tisk

Černobílé   Černobílý  
Jednostranně 3 Kč Jednostranně 3 Kč
Oboustranně 5 Kč Oboustranně 5 Kč
       
Barevné   Barevný  
Jednostranně 10 Kč Jednostranně 10 Kč
Oboustranně 16 Kč Oboustranně 16 Kč
Barevný obrázek, foto 16 Kč Barevný obrázek, foto 16 Kč

 

VEŘEJNÁ ZELEŇ – SLUŽBY PROVÁDĚNÉ OBECNÍ MECHANIZACÍ

Druh použitého stroje, nářadí Cena za jednotku bez DPH Jednotka Cena včetně DPH
Křovinořez s obsluhou 102,- Kč ¼ hod (15 minut) 123,42 Kč
Žací malotraktor s obsluhou 156,- Kč ¼ hod (15 minut) 188,76 Kč
Traktor  
mulčování, kosení, štěpkování 228,- Kč ¼ hod (15 minut) 275,88 Kč
přejezdy, převoz, plužení 192,- Kč ¼ hod (15 minut) 232,32 Kč
Pomocná síla  
pomocné a úklidové práce 66,- Kč ¼ hod (15 minut) 79,86 Kč
Motorová pila včetně obsluhy 102,- Kč ¼ hod (15 minut) 123,42 Kč