Výbory zastupitelstva

Kontrolní výbor

  • předsedkyně: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková
  • Mgr. Emílie Czaschová
  • Ing. Leoš Gregovský

Finanční výbor

  • předsedkyně: Vladimíra Kujová
  • Ladislava Kociánová
  • Naděžda Paňáková