Obecní knihovna

Půjčování knih a časopisů z vlastního i výměnného fondu, studium materiálů v prostorách knihovny atd.

Výpůjční doba: pondělí 13:00 – 16:00 hod., čtvrtek 13:00 – 15:00 hod.
Adresa: Karlovice č. p. 183, 793 23 Karlovice
Email: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027

Knihovnice: Kateřina Locku

Knihovna poskytuje tyto služby:

  • půjčování knih a časopisů z vlastního i výměnného fondu
  • meziknihovní výpůjční služba – zprostředkování knih z jiných knihoven
  • studium materiálů v prostorách knihovny
  • odborná pomoc při vyhledávání knih

Elektronický katalog knih naší knihovny najdete v Souborném katalogu knihoven regionu Bruntál.

Online katalog Vám nabízí možnost vyhledávat v katalogu našeho knihovního fondu 24 hodin denně. Můžete v něm zjistit, jestli se ve fondu naší knihovny nachází titul, který vás zajímá.

Vstup do katalogu najdete zde.