Úhrady místních a dalších poplatků

MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300 (splatnost k 30. 6. 2014)variabilní symbol: 1340…..(doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě bytového domu ještě číslo bytu, u chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70, 80 či 90)MP pes: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 15. 2. 2014)variabilní symbol: 1341….. (doplní se číslo popisné či evidenční, v případě bytového […]

Číst dále