Chodníky v obci a revitalizace centra

Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo na svém zasedání v dubnu 2016 plán investičních akcí na období 2016-2018, který zahrnuje zejména rekonstrukci chodníků a revitalizace centra obce. Během 3 let budou rekonstruovány chodníky od Obušku po obchod Hruška. Tato rekonstrukce zahrnuje i revitalizaci centra obce a zastávky naproti Slezanu. V plánu je také rekonstrukce některých místních komunikací.

Zároveň byla podána žádost o dotaci na zvýšení bezpečnosti chodníků v obci Karlovice. Pokud uspějeme a dotaci získáme, budeme moci rekonstruovat chodníky až po prodejnu Rofe, včetně rekonstrukce autobusových zastávek a parkování u Mateřské školy.

Obec získala v roce 2017 dotaci na Komplexní podporu bezpečnosti dopravy podél silnice II/451 v obci Karlovice z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o 18. výzvu – PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY, specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000893. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců, žáků školy a handicapovaných osob. Současně je také cílem zajištění bezbariérového průchodu a přístupu pro osoby se zdravotním postižením.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg