Svoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu a odpadního dřeva

Jarní úklid – Oznámení o termínu svozu objemného odpadu, nebezpečného odpadu a odpadního dřeva
Kontejnery pro oddělené uložení a svoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu a odpadního dřeva budou přistaveny v sobotu 20. 4. 2024 v době od 08:00 do 12:00 hodin na parkovišti vedle Hasičské zbrojnice a na ploše u „kravína“ v Zadní Vsi.

Do kontejnerů je možné odděleně odkládat objemný odpad, který pro hmotnost nebo rozměrnost nelze uložit do popelnice nebo domovního kontejneru, např. poškozené a vyřazené spotřební zboží (lyže, jízdní kola, umyvadla, toalety, koberce, linolea, kočárky, dětské sedačky), odpadní dřevo prosté všech nedřevěných složek (dřevěný nábytek, palety, dřevěné ořezy, použité desky, prkna apod.), papír, plast, sklo, textil, molitan, kov apod. a nebezpečný odpad (barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky a obaly od těchto látek).

Do objemného odpadu nepatří: směsný komunální odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, pneumatiky, kompostovatelný odpad, využitelné složky odpadů určené k separaci, zemina a stavební odpady.

Do odpadního dřeva nelze předat: okenní rámy, bytové dveře.

Upozorňujeme, že objemný odpad, nebezpečný odpad a odpadní dřevo může do přistavených kontejnerů uložit pouze fyzická osoba.
Na ukládání odpadu budou dohlížet zaměstnanci obce a svozové společnosti.

 

Hlášení v rozhlase:

Čas hlášení: 18. 4. v 14:00 hod., 19. 4. v 11:00 a 16:00 hod.

Informujeme občany, že svoz objemného odpadu proběhne v sobotu 20. dubna 2024 v době od 8:00 do 12:00 hodin na parkovišti vedle hasičské zbrojnice a na ploše u „kravína“ v Zadní Vsi.

Odstávka pitné vody

Čas hlášení: 8. 4. v 14:30 a 16:30 hod.

Informujeme občany, že z důvodu poruchy na vodovodním potrubí, je pravděpodobné, že v úterý 9. 4. 2024 od 8:00 hodin nepoteče voda v úseku od PPBS po železný most. Může být také omezen průjezd.

Děkujeme za pochopení.

Odstávka pitné vody

Čas hlášení: 25. 3. v 14:00 a 17:00 hodin

Informujeme občany, že v úterý 26. března 2024 od 9 do 11 hodin proběhne odstávka pitné vody v úseku od pekárny obě uličky vedoucí nahoru na křižovatku ke kostelu.

Odstávka pitné vody

Čas hlášení: 14. 3. v 13:30 a 17:00 hod., 15. 3. v 9:00 hod.

Upozorňujeme občany, že z důvodu přepojování domovních přípojek, nepoteče vždy dopoledne zhruba od 8:00 do 12:00 hodin voda. Odhadovaná doba provedení přepojení na nový vodovodní řad je 3 týdny. Odstávka vody se týká pouze nemovitostí dotčených touto akcí, tedy v úseku od muzea k lávce k vlakovému nádraží.

Děkujeme za pochopení.

Odstávka pitné vody

Čas hlášení: 20. 2. v 15:00 a 17:00 hod.

Informujeme občany, že ve středu 21. února 2024 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne odstávka pitné vody, z důvodu poruchy na vodovodním řadu v úseku od IRISU na Masarykovu stezku a od IRISU ke Korytárům.

Děkujeme za pochopení.

Svoz objemného odpadu

Čas hlášení: 16. 11. v 15:30 hod., 17. 11. v 11:00 a 15:30 hod.

Informujeme občany, že proběhne svoz objemného odpadu. Kontejnery budou přistaveny v sobotu 18. listopadu 2023 od 8:00 do 12:00 hodin na parkovišti vedle hasičské zbrojnice a v prostoru před kravínem v Zadní Vsi.

Ztratil se pes

Čas hlášení: 6. 11. v 13:00 hod., 14:30 a 15:30 hod.

Ztratil se malý šedý pes jménem Ratar. Má hustou šedou delší srst. Informace o nálezu prosím volejte na telefonní číslo 778 831 209 nebo na Obecní úřad. Děkujeme.

Odstávka pité vody

Čas hlášení: 16. 10. v 14:30 a 16:30 hod.

Informujeme občany, že v úterý 17. října 2023 proběhne od 9 hodin odstávka pitné vody v úseku od PPBS spodní cestou pod nádražím směrem k lávce, z důvodu úniku.

Děkujeme za pochopení.