Oznámení o termínu svozu objemného odpadu

Kontejnery pro uložení a svoz objemného odpadu budou přistaveny v sobotu 19. 11. 2022 od 08:00 hodin do 12:00 hodin na parkovišti vedle Hasičské zbrojnice a v prostoru před „kravínem“ v Zadní Vsi.

Do kontejnerů je možné odkládat pouze objemný odpad (tj. odpad, který pro hmotnost nebo rozměrnost nelze uložit do popelnice nebo domovního kontejneru např. vyřazený nábytek, poškozené a vyřazené spotřební zboží – lyže, jízdní kola, umyvadla, toalety, koberce, linolea, kočárky).

Do objemného odpadu nepatří: směsný komunální odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, pneumatiky, kompostovatelný odpad, využitelné složky odpadů určené k separaci, zemina a stavební odpady.

Upozorňujeme, že objemný odpad může do velkoobjemového kontejneru uložit pouze fyzická osoba.

Na ukládání odpadu budou dohlížet zaměstnanci obce a svozové společnosti.

 

Vyhlášeno rozhlasem: 16. 11. v 11:00 hod., 17. 11. v 16:00 hod. a 18. 11. v 16:00 hod.

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Karlovice

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Karlovice proběhne v pátek 21. 10. 2022 od 18:00 hodin v sále obecního domu Slezan.

POZOR! Změna termínu oproti informaci ve zpravodaji.

Čas hlášení: 18. 10. v 17:00 hod., 19. 10. v 11:00 a 17:00 hod., 20. 10. v 17:00 hod., 21. 10. v 11:00 a 17:00 hod.

 

Informace o uzavření pošty

Čas hlášení: 9. 8. v 11:30 a 17:00 hod., 10. 8. v 10:00 a 14:00 hod., 11. 8. v 10:00 hod.

Informuje občany, že pošta bude od 15. 8. do 26. 8. 2022 uzavřená. Oznámené a uložené zásilky, které nebudou vyzvednuty do pátku 12. 8. 2022 budou uložené na poště ve Vrbně pod Pradědem.

Odstávka pitné vody

Čas hlášení: 21. 6. v 11:00 a 17:00 hodin

Ve středu 22. června 2022 bude přerušena dodávka pitné vody v čase od 9 do 14 hodin. Jedná se o vrchní cestu od kostela do Zadní Vsi včetně.

Očkování psů

Čas hlášení: 18. 5 v 11:00 a 17:00 hod., 19. 5. v 11:00 a 15:00 hod.

Informujeme občany, že očkování psů proběhne ve čtvrtek 19. května na těchto stanovištích:

Karlovice – Slezský Dům (IRIS), 16:00 – 16:55 h

Karlovice – u bývalého obecního úřadu, 17:00 – 17:55 h

Zadní Ves „Pod Lipou“, 18:00 – 18:30 h

K prováděnému zákroku si přineste platné očkovací průkazy!

Beseda

Čas hlášení: 16. 5. v 17:00 hod., 17. 5. v 11:00 a 17:00 hod.

Srdečně vás zveme na besedu o karlovickém kostele, kterou pořádá pan Lomáz. Beseda se uskuteční ve středu 18. května 2022 od 17 hodin v Hospůdce U rybníčku.