Anketa

Čas hlášení: 24. 10. 11:00 a 16:00 hod., 25. 10. 11:00 a 16:00 hod.

Dnes 24. října 2017 startuje anketa k návrhům vzešlých z veřejného fóra. Dotazník můžete odevzdat na těchto sběrných místech: OÚ Karlovice, Obecní knihovna Karlovice, Pošta Karlovice, Hruška, Cukrárna Pomněnka a Pekárna Karlovice. Více informací na anketním lístku, který najdete buď ve schránce, nebo přímo na sběrných místech. Děkujeme vám za zájem o naši společnou budoucnost a za vás čas.