Rušení nočního klidu

Čas hlášení: 17. 8. v 17:00 hod., 18. 8. v 17:00 hod.

Z důvodu novelizace zákona o přestupcích žádáme občany, aby nejpozději do 31. srpna 2016 nahlásili na obecním úřadě plánované rodinné nebo společenské akce, které by mohly rušit noční klid.