Svoz odpadu

Čas hlášení: 26. 9. v 17:00 hod., 27. 9. v 17:00 hod.

Svoz tříděného odpadu proběhne ve čtvrtek 29. září 2016. Svoz komunálního odpadu tradičně ve středu.