Tradiční tancování na Slezanu

Čas hlášení: 15. 11. v 17:00 hod., 16. 11. v 11:00 a 17:00 hod.

Ve středu 16. listopadu 2016 proběhne v kulturním sále obecního domu Slezan tradiční tancování. Probíhat budou také lekce pro začátečníky. Těšíme se na vaši účast.