Společenské akce – 2021

X – přesný termín akce v době zveřejnění nebyl stanoven

Leden

1. 1. 2021 Novoroční výšlap na Obří vrch
16. 1. 2021 Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky – kolektivní výstava – Galerista s kamarády (výstava potrvá do 19. 3. 2021)

Březen

20. 3. 2021 Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky – Lenka Vojtěchová (výstava potrvá do 21. 5. 2021)

Duben

17. 4. 2021 Bazárek – Obecní dům Slezan
X Den Země – Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně

Květen

22. 5. 2021 Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky – Rosemary Landová (výstava potrvá do 16. 7. 2021)
X Otevírání studánek – Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně
X Stavění májky – SDH Karlovice
X Kácení májky – SDH Karlovice

Červen

19. 6. 2021 Den obce Karlovice a Festival Karlovická kosa
X Školní akademie

Letní prázdniny

2. 7. 2021 Soutěž v požárním sportu – SDH Karlovice
17. 7. 2021 Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky – Lenka Kučerová-Žampová, Irena Balaban-Cakirpaloglu (výstava potrvá do 17. 9. 2021)
X Koncert Jindra Holubec (Fredy a Krasty) – Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně
X Výstava Jeseníky všemi smysly – Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně
X Koncert Večery v jednom – Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně

Září

X Koncert SYxtet Svitavy – Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně
X Beseda s Vladimírem Kořenem – Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně
8. 9. 2021 Zájezd seniorů
18. 9. 2021 Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky – Soňa Jurkovičová, Lenka Klofáčová Pavézková (výstava potrvá do 26. 11. 2021)

Říjen

21. 10. 2021 V rodině velí a vládne muž! – komponovaný pořad – Obecní dům Slezan
23. 10. 2021 Bazárek – Obecní dům Slezan

Listopad

27. 11. 2021 Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky – Hana Richterová (výstava potrvá do 23. 1. 2022)

Prosinec

X Mikulášský jarmark
X Vánoční punč + vernisáž školních prací
X Vánoční posezení se seniory
X Štěpánská zábava – Obecní dům Slezan