Multifunkční centrum Slezan

Práce na rekonstrukci bývalého hotelu Slezan byly dokončeny v roce 2014. Téhož roku se do objektu nastěhoval Obecní úřad Karlovice a objekt začal sloužit také pro volnočasové aktivity občanů i návštěvníků Karlovic.

 Obec Karlovice, Základní škola a Mateřská škola Karlovice i místní spolky uspořádaly v Obecním domě Slezan již několik pěkných akcí – Šibřinky, Countrybál, Ples sportovců, Dětský maškarní bál, Den pohody, zdraví a relaxace, a další.

Fotky z jednotlivých akcí najdete na našem webu.

IMGP5992.jpg