Náměstíčko pod Masarykovou stezkou

Jedním z cílů plánu obnovy obce Karlovice je obnova a zkrášlení veřejných prostranství v obci. Před několika lety byl tento cíl nazván jako obnova náměstíček. Jedná se zejména o dvě prostranství.

Jedno z nich je prostranství u Pensionu Iris – Náměstíčko pod Masarykovou stezkou. Jeho rekonstrukce začala rekonstrukcí silnice 451/II, která vede přes obec. Navázali jsme na ni přípravou plochy pro chodník u Irisu. Práce na chodníku, autobusové zastávce a výsadbách byly dokončeny na konci října. Zbývá ještě osadit orientační mapu s textem.

Naproti Irisu vznikl parčík s posezením a interaktivními prvky – dřevěným sochařským dílem pro děti i pro dospělé. V parčíku byla naplánována výsadba několika stromů a keřů, vysázeny zde byly i růžové záhony. Výsadba stromů byla provedena na začátku října 2014 za účasti místních občanů.

Projekt Náměstíčko pod Masarykovou stezkou realizovala obec Karlovice za podpory Programu rozvoje venkova. Projekt je spolufinancován z EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Dotace byla získána prostřednictvím MAS Hrubý Jeseník: MAS Hrubý Jeseník pomáhá k rozvoji Jeseníků – Vesničkami pod horami k domácímu štěstí. Kontakt na MAS HJ: www.mashj.cz