Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného od 1. 5. 2020

Informace o zákonném přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod do 2. snížené sazby, tedy na 10 % byla zveřejněna v červnovém čísle zpravodaje, dále na úřední desce pod evidenčním číslem 30/2020 (vyvěšeno 11. 5. 2020, sejmuto 26. 5. 2020). Informace jsou i nadále k dispozici na www.karlovice.eu v sekci Karlovický zpravodaj (č. 6/2020) a v sekci Úřední deska.

Cena vodného činí 20,52 Kč/ m3.

Cena stočného činí 30,80 Kč/ m3.