Den Země

Všechny srdečně zveme na Den Země, který proběhne v pátek 21. dubna 2017. Začínáme u školy v 9:00 hodin a předpokládaný konec je okolo 12. hodiny. Připojte se a pomozte společně uklidit naši obec.

Oblasti úklidu:

– od pošty k nádraží a „hřiště“ naproti školce

– dirtpark a okolo Hrušky

– kolem náhonu, hřiště a školy

– kolem hřbitova, kostela, cestička k Hubertu a odpadky na vodárně

– Masarykova stezka a vodoteč

– kolem řeky od Hrušky k mostu u Pavézků

– kolem řeky do Zadní Vsi

– kolem cesty na Obří Vrch

– Zadní Ves cesta na Vrbno k lipám u křížku

Tuto akci pořádá Obec Karlovice v rámci MA21, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Karlovice a s Lesy ČR.