Informace / Oznámení

Lesy České republiky s.p., plánují zřízení mokrého skladu k uskladnění přebytku dřeva vytěženého v důsledku kůrovcové kalamity. Mokrý sklad by měl vzniknout v místě současné plantáže vánočních stromků za lesní školkou, na pozemcích 1876/1 a 1876/3 v k. ú. Karlovice ve Slezsku v obci Karlovice.

Zástupci Lesů České republiky s.p., upořádají s občany v Karlovicích mítink, jehož téma bude tzv. „kůrovcová kalamita“.