Kontejnerová místa

V dohledné době vznikne v obci pět kontejnerových míst. Je již objednáno 20 kontejnerů na plast, papír, sklo, plechovky a tuky, které se hned po dodání rozmístí po obci. Budou tedy hned k dispozici, aby bylo možné separovaný odpad odložit, a tím snížit množství odpadu směsného ve vlastních popelnicích, pro bezproblémové zvládnutí 14-ti denního svozu. Následně kolem kontejnerů vzniknou pojezdové zábrany a zástěny viz foto.
PS: Žádné řešení odpadové otázky není konečné, bude se dál vyvíjet a upravovat. Je nutné se do toho opřít. Jakékoliv rozumné podněty jsou vítány u kteréhokoliv zástupce obce.