Krizového opatření

V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020 o přijetí krizového opatření:

Obec Karlovice s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. uzavírá posilovnu a knihovnu v Obecním domě Slezan do odvolání.

Dále se s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. ruší veškeré obecní akce (např. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé) s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.