Poděkování

Děkujeme závodu Macco Organiques, s.r.o. v Bruntále, za ochotu a vstřícnost a za dodávky dezinfekce za hodnotu použitých surovin.

Oceňujeme plné pracovní nasazení zaměstnanců, kterou v současné složité době projevují a plní zvýšené poptávky po pomocných léčivých látkách pro farmaceutický trh, minerálních látkách pro kojeneckou výživu a potravinových doplňcích z celého světa.

za Obec Karlovice, starosta obce