Pozvánka na hasičskou soutěž

Sbor dobrovolných hasičů obce Karlovice pořádá ve čtvrtek dne 6. července 2017 od 11:00 hodin na fotbalovém hřišti soutěž hasičských družstev v požárním útoku.

Zveme občany obce, přijďte podpořit domácí družstvo a užijte si s námi příjemný den. Po celý den bude zajištěno bohaté občerstvení a doprovodný program pro děti.

Srdečně zvou a těší se na Vás SDH Karlovice!