Pravidla soutěže Karlovický koláč 2016

Čas pokročil a opět po roce se nám přiblížila doba slavností Obce Karlovice a s ní i soutěž „Karlovický koláč“. Již nyní v květnu přinášíme pravidla, abyste všichni měli čas se připravit a posléze i zúčastnit. Věříme, že bude mnoho soutěžních výrobků a opět ochutnáme dosud nepoznané.

 Pravidla soutěže „Karlovický koláč 2016“

1.      Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přinese soutěžní výrobek.

2.      Do soutěže bude zařazen sladký pečený/nepečený vlastnoručně vyrobený produkt.

3.      Výrobky se odevzdávají od 11 do 13 hodin ve školní tělocvičně.

4.      Každý předložený výrobek bude označen číslem a tvůrce zůstane anonymní.

5.      Porotu budou tvořit náhodně vybraní účinkující festivalu (max. 10 osob).

6.      Porotcem nemůže být ten, kdo je účastníkem soutěže.

7.      Jednotlivý člen poroty ohodnotí výrobek číslem 1-5, kdy 5 je nejvyšší ohodnocení.

8.      V případě shody počtu bodů rozhodne náhodný účastník festivalu.

Výrobky budou představeny veřejnosti ke zhlédnutí v době hlasování poroty.