Rušení nočního klidu

Z pověření paní starostky bych vás ráda informovala o změně v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Dle jehož ustanovení (ve znění účinném od 1. října 2016) je rušení nočního klidu přestupkem, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci. Obec je však schopna za určitých podmínek regulovat dobu nočního klidu, a to formou obecně závazné vyhlášky. Obec může stanovit výjimečné případy, kdy bude doba nočního klidu vymezena na dobu kratší nebo žádnou, a to buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, která je pro osoby v obci předvídatelná.

Proto vás žádáme o sdělení vámi plánovaných akcí, které zaneseme do vyhlášky, a to nejpozději do 31. srpna 2016.

Děkujeme za spolupráci.