Smogová situace skončila

ZCZC 589
VMCZ92 RPMS 110249

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

=================================================================
Vydáno: středa 11.01.2017, 03:49 SEČ (02:49 UTC) Pro území: Moravskoslezský
kraj kromě aglomerace O/K/F-M a Třinecka
=================================================================
SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných
částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ostrava/Jarcovják