Smogová situace

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**
z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

=================================================================
Vydáno: neděle 08.01.2017, 19:47 SEČ (18:47 UTC) Pro území: Moravskoslezský
kraj kromě aglomerace O/K/F-M a Třinecka
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých
koncentrací suspendovaných částic PM10.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil
12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10
informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není
předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích
smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:
http://portal.chmi.
cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

Informace pro veřejnost:
Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru
koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme
zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se
zvýšenou frekvencí dýchání.
Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi,
srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení
momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se
významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a
oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,
vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je
součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ostrava/Labajová