Soutěž Karlovický koláč

Zveme všechny šikovné kuchtičky a kuchtíky k účasti v soutěži Karlovický koláč, která proběhne v rámci Dne obce v sobotu 10.6.2017. Nezávislá porota ocení vaše umění slovem a organizátoři i věcnou cenou. Těšíme se na pořádný souboj chutí.

Pravidla soutěže „Karlovický koláč 2017“

1.      Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přinese soutěžní výrobek.

2.      Do soutěže bude zařazen sladký i slaný pečený či nepečený vlastnoručně vyrobený produkt.

3.      Výrobky se odevzdávají od 11–13 hodin ve školní družině.

4.      Každý předložený výrobek bude označen číslem a tvůrce zůstane anonymní.

5.      Porotu budou tvořit náhodně vybraní účastníci festivalu (max. 10 osob).

6.      Porotcem nemůže být ten, kdo je účastníkem soutěže.

7.      Jednotlivý člen poroty ohodnotí výrobek číslem 1–5, kdy 5 je nejvyšší ohodnocení.

8.      V případě shody počtu bodů rozhodne náhodný účastník festivalu.

Výrobky budou představeny veřejnosti ke zhlédnutí v době po hlasování poroty.