Chodci jako nejohroženější účastníci silničního provozu

Bruntálsko – policisté dohlíželi na přechodech pro chodce

V první polovině měsíce ledna došlo v Moravskoslezském kraji hned k několika tragickým dopravním nehodám s účastí chodců. Viníky byli jak řidiči motorových vozidel, tak chodci. V souvislosti se značným počtem těchto dopravních nehod zvýšili policisté dohled na silnicích a v bezprostřední blízkosti přechodů pro chodce.

Na zvýšený dohled u přechodů pro chodce a dodržování pravidel silničního provozu se v uplynulém týdnu zaměřili i policisté dopravní a pořádkové služby včetně policejních preventistů, napříč celým okresem Bruntál. V rámci preventivně bezpečnostní akce se zároveň zaměřili také na viditelnost chodců a cyklistů.

Chodci jsou jedni z nejohroženějších účastníků silničního provozu, a proto by měli dbát zejména na svou bezpečnost a dodržovat základní pravidla bezpečného přecházení.

  • k přecházení využívat místa k tomu určená, a to přechody pro chodce
  • jestliže se v blízkosti žádný přechod nenachází, přecházet pouze na rovných a přehledných místech
  • na přechod vstupovat až ve chvíli, kdy vozidlo zastaví
  • nezapomínat, že i z druhé strany vozovky může přijíždět vozidlo
  • být vidět

Zimní období s sebou přináší také sníženou viditelnost – mlhu, déšť, sníh, později se rozednívá a brzy stmívá. Pro řidiče motorových vozidel je velmi důležité, aby ostatní účastníci silničního provozu (zejména chodci a cyklisté) dbali na své zviditelnění.  Zviditelnit se lze velmi snadno, a to používáním reflexních prvků.

  • osoba s vhodně umístěnými reflexními prvky je pro řidiče motorového vozidla viditelná až na vzdálenost 200 metrů
  • reflexní prvky se umisťují na pohyblivé části těla, tedy na ruku či nohu, na stranu ke středu vozovky
  • vhodnější v tomto období je také nošení svrchních částí oblečení světlé barvy, případně světlého batohu nebo tašky, na který lze reflexní prvek také umístit

Buďme k sobě ohleduplní a mysleme na to, že jsme účastníky silničního provozu, kteří by měli dbát pravidel a vzájemně se respektovat.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení prevence

nprap. Karla Špaltová

23. ledna 2023