Cisterna s pitnou vodou

Pro nízký tlak se na koncových větvích nedostane voda vůbec, a proto je přistavena na Slunečné cisterna s pitnou vodou, ze které mohou občané dle potřeby odebírat.