Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Karlovice, úsek Karlovice-Zadní Ves

Obec Karlovice realizuje projekt Cyklostezka Karlovice. Účelem projektu je propojení Vrbna pod Pradědem a Karlovic souvislou cyklostezkou, která umožní bezpečný pohyb cyklistů mezi oběma obcemi. Propojení se stávající místní komunikací bude přínosem pro rozvoj cykloturistiky mezi Vrbnem a Karlovicemi. Umožní bezpečný pohyb obyvatel do práce a na nákupy a přispěje k rozvoji turistického ruchu v obou obcích.

Projekt Cyklostezka Karlovice – projektová dokumentace

V rámci projektu se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Projekt Cyklostezka Karlovice – Zadní Ves

Plánovaný úsek cyklostezky, který spojí konec cyklostezky budované Vrbnem pod Pradědem, která má být dokončena na jaře 2021, a místní komunikaci v Karlovicích – Zadní Vsi je dlouhý 580 m. Bude vybudována cyklostezka šíře 2 m s asfaltovým povrchem a přídatným zpevněným pruhem širokým 1 m. Celková šíře bude tedy 3 m. Cyklostezka bude dokončena na podzim 2021.

Oba tyto projekty Obce Karlovice byly finančně podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.