Informace k řádné a náhradní autobusové dopravě v souvislosti s rekonstrukcí přejezdu v Karlovicích

Informace k řádné a náhradní autobusové dopravě v souvislosti s rekonstrukcí přejezdu v Karlovicích

V současné době od 14. 4. 2023 do 15. 5. 2023 (do 20.00 hod.) probíhá na železniční trati v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem nepřetržitá výluka drážní dopravy. V termínu od 2. 5. 2023 do 15. 5. 2023 proběhne i rekonstrukce železničního přejezdu v Karlovicích. S ní je spojena i úplná uzavírka silnice 451 v Karlovicích a na ní navázaná objížďka v silniční dopravě, která je do Vrbna pod Pradědem vedena přes Holčovice a Heřmanovice. Doba 14 dnů pro rekonstrukci přejezdu souvisí s rozsahem prací, ke kterým zde dojde. Nejde jen o instalaci nového zabezpečovacího systému, ale o kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku v místě přejezdu. Budou se měnit pražce a koleje, včetně štěrkového podloží a následně upravovat nájezdy a napojení silnice, odvodnění a instalovat pryžový povrch přejezdu.

Vlaky budou po celou dobu výluky nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) a současně bude omezena přeprava cestujících na vozíku, jízdních kol a kočárků. Zastávky NAD i jízdní řády jsou zveřejněny dopravcem na webových stránkách (https://www.gwtr.cz/cs/moravskoslezsko/jizdni-rady/vyluky/vyluka-milotice-nad-opavou-vrbno-pod-pradedem-14-04-15-05-2023) i formou vylepení informačních letáků. Stejné informace jsou také v aktualitách na webu obce. V období uzavření přejezdu od 2. 5. do 15. 5. 2023, bude NAD organizována odlišným způsobem – dvěma autobusy, které budou zajíždět k nádražní budově v Karlovicích. První autobus NAD v úseku Vrbno pod Pradědem – Karlovice bude zajíždět na plochu dřevoskladu nad staniční budovou, druhý autobus NAD v úseku Karlovice – Milotice nad Opavou, bude zajíždět ke staniční budově podél bývalé pošty. Přestup mezi oběma autobusy bude zajištěn zbudovanou lávkou přes kolejiště. Při přecházení lávky bude na bezpečnost osob dohlížet pověřený pracovník dopravce.

Řádná autobusová doprava bude po dobu opravy přejezdu od 2. 5. do 15. 5. jezdit dle mimořádného jízdního řádu a bude organizována odlišným způsobem než NAD. Autobus linky 863 z Bruntálu přes Širokou Nivu bude zajíždět až k nádražní budově v Karlovicích, zde ale spoj bude končit. Dál na Vrbno budou muset cestující pokračovat NAD jedoucí podle vlastního jízdního řádu. V případě, že chtějí pokračovat dál na Karlovu Studánku mohou přestoupit na linku 861 jedoucí přes Světlou Horu, a to nejlépe na nádraží ve Vrbně pod Pradědem, nebo přejít pěšky z nádraží v Karlovicích až na rozcestí nad Karlovicemi. Obdobně tomu bude při cestě v opačném směru. Zastávka Karlovice, železniční stanice, bude obsloužena dvakrát, nejprve v prostoru před staniční budovou a podruhé na provizorním stanovišti mezi odbočkou k PPBS a mostem přes řeku Opavu, cca 80 m od řádné zastávky směrem do obce. Autobusová doprava mezi Bruntálem a Karlovicemi bude u linky 863 zcela zrušena o víkendu 6.-8. 5. a 13.-14. 5. 2023.

Věnujte proto, prosím, pozornost změnám v jízdních řádech a organizaci dopravy vlakového i autobusového dopravce (https://www.kodis.cz/changes/667) a ověřte si, zda vámi zvolené spoje navazují.

M. Kočí a J. Helekalová