Jarní úklid – Oznámení o termínu svozu objemného odpadu

Kontejnery pro uložení a svoz objemného odpadu budou přistaveny v sobotu 27. 5. 2023 od 08:00 hodin do 12:00 hodin na parkovišti vedle Hasičské zbrojnice a v prostoru před „kravínem“ v Zadní Vsi.

Do kontejnerů je možné odkládat pouze objemný odpad (tj. odpad, který pro hmotnost nebo rozměrnost nelze uložit do popelnice nebo domovního kontejneru např. vyřazený nábytek, poškozené a vyřazené spotřební zboží – lyže, jízdní kola, umyvadla, toalety, koberce, linolea, kočárky).

Do objemného odpadu nepatří: směsný komunální odpad, elektrozařízení, pneumatiky, kompostovatelný odpad, využitelné složky odpadů určené k separaci, zemina a stavební odpady. Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky v rámci jarního svozu svážet budeme.

 

Upozorňujeme, že objemný odpad může do velkoobjemového kontejneru uložit pouze fyzická osoba.

Na ukládání odpadu budou dohlížet zaměstnanci obce a svozové společnosti.

 

Vyhlášeno rozhlasem:

25. 5. v 16:00 hod., 26. 5. v 11:00 a 17:00 hod.