Oznámení Obecního úřadu Karlovice

Oznamujeme,

že ve dnech od 10. 12. do 30.12. 2021 mimo dny vánočních svátků  bude probíhat odečet  vodoměrů a měřidel pro stanovení množství odebrané vody z veřejného vodovodu a množství odvedené odpadní vody  do kanalizace.

Odběratelé, u kterých nebude možné odečet provést zaměstnancem obce (nepřítomnost, nepřístupné měřidlo, nezajištěný pes na pozemku), provedou samoodečet a konečný stav vodoměru nebo měřidla nahlásí na tel. číslo: 725 824 749, 734 743 062 nebo 602 578 438.

 

Děkujeme za pochopení

Přejeme šťastné Vánoce a pevné zdraví v nové roce